Ana Menü

Yavuz Işık: Sektörümüzde yüzde 10 ciro artış hızı bekliyoruz

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, DÜNYA İnşaat Dergisi’ne geçtiğimiz yılın Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörünü değerlendirdi ve 2017 öngörülerini paylaştı. Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu:

HÜSEYİN SÖNMEZ

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, DÜNYA İnşaat Dergisi’ne geçtiğimiz yılın Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörünü değerlendirdi ve 2017 öngörülerini paylaştı. Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu:

2008 sonrası dönemde, ortalama yüzde 24’lük bir ciro artış hızı ve ortalama yüzde 10’luk bir artış hızına sahip olan hazır beton sektörü inşaat sektörünün en önemli tedarikçisi konumundadır. Hazır beton sektörü bugün, 800’den fazla girişimin faaliyet gösterdiği, 16 milyar TL’yi bulan cirosu, 38 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 107 milyon metreküpü bulan üretimiyle inşaat sektörünün en temel koludur.

Hazır beton sektörünün gelişmesi için, yaptığımız çalışmalara bağlı olarak, hedeflerimizi de ortaya koyduk. 2016 dönemi için iki farklı analiz gerçekleştirdik: firma başına ciro ve sektörün toplam cirosu. Bu yılsonu itibari ile beklediğimiz firma başına net satış rakamı 23,4 milyon TL’dir. Sektörün önceki yıllardaki büyüme performansını sergileyebilmesi için her yıl üreticilerimizin satışlarını –iyimser senaryo altında- yüzde 17 artırmaları gerekmektedir. Ancak inşaat sektöründeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yapılan simülasyonlar büyüme oranını aşağı çekmektedir. Buna göre beklentimiz 2016 senesinde hazır beton sektörünün 16,4 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmasıdır. 2016 yılı için sektörün ciro artış hızını yüzde 8 tahmin ediyoruz. Ancak 15 Temmuz sonrasındaki gelişmelerin, son çeyrekte daralan piyasa yapısının ve yine aynı dönemde kurda yaşanan dalgalanmanın hiç kuşkusuz öngördüğümüz büyüme oranları üzerinde etkisi olacaktır.

2016 Aralık ayında Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı kararı sonrasında, küresel piyasalar henüz yönünü bulabilmiş değildir. Trump ekonomisi, Çin’in beklenen büyüme performansı, AB’deki seçimlerin etkileri, Brexit’in sonuçları, Fed’in kademeli faiz artırımına devam edecek olması gibi unsurların tamamı başta Türkiye olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin büyüme politikaları üzerinde etkili olacaktır. Türkiye ekonomisi açısından biliyoruz ki son çeyrekte daralan iç tüketim ile birlikte Türkiye’nin büyüme trendinde aşağı yönlü bir hareket oluşmuştur. Bu trendin dışında kalan istisnai sektörlerden biri inşaat sektörüdür. Konut kredilerinde yapılan faiz indirimi başta olmak üzere alınan bir takım tedbirlerin etkisi ile konut sektöründe kısmi bir genişleme ortaya çıkmıştır. Aralık ayından sonra konut sektöründeki bu trendin daha ne kadar devam edeceğini öngörmek oldukça zordur. 15 Temmuz öncesinde gözle görülür bir performans sergileyen konut sektörü, yılın başındaki dinamiklerinden oldukça uzaktır.

İnşaat sektörünün ve dolayısıyla hazır beton sektörünün büyüme performansı üzerinde etkili olacak olan bir diğer unsur “kamunun inşaat harcamaları” dır. 2016 yılının ilk üççeyreğinde önemli bir artış göstermeyen bu harcamaların 2017 yılında hızlanmasını beklemekteyiz. Bu hareketlenmeye bağlı olarak hazır beton sektöründe de gelişme kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Zira Başbakanımız tarafından açıklanan Orta Vadeli Plan rakamlarında kamu harcamalarındaki artışın sinyalleri verilmiştir. Türkiye’nin içeride ve dışarıda zor bir dönemden geçtiği şu dönemde, bütçe disiplininden aşırı taviz vermeksizin kamu harcamaları kanalı ile ekonomiyi desteklemesi gerekmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2017 yılında sektörümüzde yüzde 10 ciro artış hızı bekliyoruz.


16 bin kişiye eğitim verdik

Kaliteli beton üretimi hedefine ulaşmak için eğitim kalitesinin yükselmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan THBB, yıllardır sektöre, çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenleyerek sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktadır. 1994 senesinden bu yana pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri ve laboratuvar teknisyenleri Birliğimiz’ in sertifikalı eğitimlerinden geçmektedir. Bu eğitimlere bugüne kadar 16 binden fazla kişi katılmıştır. Bu eğitimlerimiz, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra iş güvenliği ve işçi sağlığına uygun üretime katkı sağlamaktadır.

2015 yılında 6645 sayılı Kanun ile bazı mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre sınav ve belgelendirme yapabilmek amacıyla kurulan THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (THBB-MYM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Betoncu ve Betonarme Demircisi Ulusal Yeterlilikleri kapsamında akredite edilmiş ve THBB- MYM faaliyetine başlamıştır.

THBB, üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle kurulduğu 1988 yılından bu yana, ülkemizde güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için çalışmaktadır. Birliğimiz, hazır beton ile ilgili ürünlerin denetim ve belgelendirmelerini yaparak, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaktadır. THBB, 1991 yılından bu yana ERMCO'nun de tam üyesidir. Ülkemiz, bugün 89 üyesi olan ve getirdiği standartlar sayesinde hazır beton kalitesinde Avrupa’nın bile önüne geçmektedir. Türkiye, büyüme performansıyla beton üretiminde Avrupa birinciliğini 2009’dan bu yana korumaya devam etmektedir. Dünyada Çin ve ABD’nin ardından üçüncü en büyük hazır beton üreticisi olmuştur.