Ana Menü

Yapı malzemeleri sektörü, İSO 500’deki yükselişini sürdürüyor

İSO, tarafından 51 yıldır kesintisiz bir şekilde hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada, yapı malzemeleri sektörünün istikrarlı yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Ekonomik büyüklüğü yaklaşık 100 milyar dolar olan yapı malzemeleri sektörü, 2019 yılında ihracatını 23 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Hüseyin SÖNMEZ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada, Türkiye ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan yapı malzemeleri sektörü dikkat çekti. Sektörün ekonomik büyüklüğü yaklaşık 100 milyar dolar. Bunun 20 milyar doları ihracat, 80 milyar doları da iç pazardan oluşuyor. Sektör, 2018 yılını 85 milyar dolar iç pazar, 21,5 milyar dolar dış pazar büyüklüğü ile kapatmıştı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nden (Türkiye İMSAD) alınan bilgilere göre, sektör yaklaşık 400 milyon ton malzeme üretip taşıyor. Bunun 200 milyon tonunu madenler oluşturuyor.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği 120 milyon ton ihracatın 40 milyon tonunu inşat malzemeleri sanayisi yapıyor. Sektörün ihracat gerçekleştirdiği önemli ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Fransa, İsrail, ABD, Kanada ve Irak yer alıyor.

Bir süredir dalgalanmalar yaşayan inşaat sektörünün bu yıl bir dengelenme süreci içerisinde olması bekleniyor. 2019 yılında yapı sektörü için ihracat önemli bir çıkış yolu olarak gözüküyor. Bu yıl inşaat malzemeleri ihracatında yüzde 7-8 arasında bir artış olması ve 23 milyar dolara yaklaşılması öngörülüyor. Tüm alt sektör grupları için ihracat pazarlarında olanakların iyileşmesi bekleniyor. İç pazarda, diğer yıllardan farklı olarak iki gelişme daha beklentiler arasında. Bunlardan biri yeni inşaat işlerinde talebin azalmasıyla birlikte yenilenme pazarının hareketlenmesi, diğeri ise döviz kurlarının ithalatı sınırlaması sebebiyle iç pazardan tedarikin artması.

Ar-Ge yapan firma sayısı 276’ya yükseldi

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, sanayinin teknoloji yoğunluğuna ilişkin veriler dikkat çekti. Yaratılan katma değer içinde 2017 yılında yüzde 20,2 olan orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler payı 2018’de yüzde 22,2’ye ve yine 2017 yılında yüzde 3,6 olan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler payı 2018’de yüzde 5,3’e yükseldi. Diğer yandan İSO 500 içinde Ar-Ge yapan şirket sayısında da umut verici bir artış yaşanıyor. 2018 sonuçlarına göre İSO 500 içinde Ar-Ge yapan firmaların sayısının, bu veriyi ölçmeye başlanıldığından bu yana en yüksek seviye olan 276 kuruluşa ulaştığı görülüyor.

İhracat yapmayan şirketler listeye girmekte zorlandı

İSO 500’ün ihracat performansı, 2018 yılında Türkiye ihracat performansının üzerinde gerçekleşti. 2018 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı ve sanayi ihracatı yüzde 7 oranında artarken, İSO 500’ün ihracatı yüzde 11,3 yükseldi. İSO 500’de üretimden satışlar cirosuyla listeye girebilme alt bandı 309 milyon TL’den 414 milyon TL’ye yaklaştı. Öte yandan ihracat yapmayan şirketlerin İSO 500 arasına girmekte artık zorlandığı listede; 30 yıl önce 398 olan ihracatçı şirket sayısının bugün 464’e yükseldiği görülüyor. Bu şirketlerin Türkiye ihracatı içindeki payı da sürekli olarak yükseliyor. 2017 yılında yüzde 41,1 olan bu pay 2018 yılında yüzde 42,8’e yükselirken, sanayi ihracatı içindeki pay da yüzde 42,8’den yüzde 44,5’e yükselmiş durumda.

Net satışlar 878 milyar TL’ye çıktı

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2017 yılında 652,7 milyar lira olan üretimden net satışları, 2018 yılında yüzde 34,5 gibi yüksek bir büyüme performansıyla 878 milyar TL’ye çıktı. Bu hızlı büyümede, fiyat artışlarının yanı sıra döviz kurlarındaki yükselmenin ihracat gelirlerinde yarattığı artış da belirleyici rol oynadı. İSO 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına baktığımızda, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 19 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 11,8’e geriledi.

İlk 50’de yer alan kuruluşların toplam üretimden satışlar içinden aldığı payın 2017 yılında yüzde 50,2 iken 2018 yılında yüzde 50,6’ya yükseldiği görülüyor. Bu artış ilk 50 kuruluşun üretimden satışlarının diğer 450 kuruluşun üretimden satışlarından bir ölçüde hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Üretimden satışlar itibarıyla ikinci ellilik grubun payı da yüzde 12,9’dan yüzde 13,1’e yükseldi. Diğer grupların üretimden satışlar içinden aldıkları paylar sınırlı kalmaya devam etti. 

FAVÖK büyüklüğü 140,2 milyar TL’ye yükseldi

2018 yılında İSO 500’ün faaliyet karı oranı 1,3 puan iyileşti ve yüzde 9,6’dan yüzde 10,9’a yükseldi. Toplam faaliyet karı mutlak büyüklüğü ise 2017 yılında 70,6 milyar TL iken 2018’de yüzde 52,7 artışla 107,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet karlarındaki artış, satış maliyetlerinin ve faaliyet giderlerinin net satışlara göre daha düşük hızda artmış olmasından kaynaklandı. Önemli bir finansal rasyo olarak FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) bazlı sonuçlara baktığımızda, sanayi firmalarının yıllar itibarıyla esas işlerine yoğunlaşarak, FAVÖK büyüklüklerini daha yüksek oranlarda artırmakta oldukları görülüyor. 2018 yılındaki zorlu koşullar içinde sanayi firmaları yine ana faaliyet konularına ağırlık verdiler. İSO 500’ün FAVÖK büyüklüğü 2018 yılında yüzde 48 artarak 94,7 milyar TL’den 140,2 milyar TL’ye yükseldi, böylece firmalar son altı yılın en yüksek FAVÖK artışını gerçekleştirdi. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı ise yüzde 19,7 artarak 53 milyar TL’den 63,5 milyar TL’ye yükseldi. 

Faaliyet karı 107,8 milyar TL

İSO 500’ün karlılıklarına baktığımızda 2018 yılında 500 Büyük şirketin 107,8 milyar TL’lik faaliyet karı elde ettiği görülüyor. Aynı yılda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 270 milyar TL iken, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 214,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Alt kalemler olarak kambiyo karları 231,5 milyar TL, kambiyo zararları ise 200 milyar TL oldu. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile gider ve zararlar arasındaki fark alındığında 55,8 milyar TL’lik üretim faaliyet dışı net gelir elde edildiği görülüyor. Bu rakamın 31,5 milyar TL’sini net kambiyo karları oluştururken, kalan 24,3 milyar TL’si faiz, iştirak, temettü gelirleri gibi pek çok kalemi içeriyor.

Borçlanmanın payı yüzde 67 oldu

2018 yılında İSO 500’ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı yüzde 49,8’den yüzde 88,9’a yükseldi. İSO 500’de 2017 yılında yüzde 62,9’a kadar yükselen borçların payı, 2018 yılında 4,1 puan daha artarak yüzde 67’ye çıktı. Özkaynakların payı ise yüzde 37,1’den yüzde 33’e geriledi.

 

Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız:

“Üreten Güçlü Türkiye vizyonuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Orman ürünleri alanında Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Yıldız Entegre, araştırmada sadece özel kuruluşların bulunduğu listede 41’inci sırada yer aldı. Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, ülkesi için üretmeyi, yatırım yapmayı ve istihdam sağlamayı ilke edinmiş bir şirket olarak, İSO 500 listesinde ilk 50 içinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinde sanayi kuruluşlarının rolü ve sorumluluğu çok önemli. Yıldız Entegre olarak, ‘Üreten Güçlü Türkiye’ vizyonuna katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek; ülkemizin ekonomik kalkınmasına elimizden gelen her türlü desteği sunmayı sürdüreceğiz” dedi. Yıldız Entegre’nin sektörünün lideri olmasını daima büyük bir özveri ile çalışmaya borçlu olduklarına vurgu yapan Yıldız, “Önemli olan lider olmak değil, bu unvanı korumak ve hakkını vermek. Bunu da başaracağımıza olan inancımız tam. Bizi bugünlere getiren tüm Yıldız Entegre çalışanlarına, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki bayilerimize, iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden tüketicilere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız:

“Yurt dışında büyümeye ve inovasyona hız kazandırdık”

Ağaç bazlı panel sektöründe yarım asrı deviren Kastamonu Entegre, araştırmada Türkiye’nin en büyük 46’ncı sanayi kuruluşu oldu. Araştırmaya göre şirket, üretimden elde ettiği satış cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 23 arttırarak yaklaşık 3 milyar 425 milyon TL’ye çıkarttı. Şirketin net satış cirosu ise 3 milyar 619 milyon TL’ye ulaştı. 2018 yılında yeni pazarlara yönelik yatırımlara ve mevcut tesislere yönelik kapasite artırımlarına ağırlık verdiklerini, satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinin etkili olduğunu vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, bu yıl ihracat hacmini arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. Yıldız, 2019 yılı ihracat hedeflerine yönelik şu açıklamalarda bulundu: “Bu yıl Türkiye’deki üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç etmeyi, global olarak da toplam satış gelirlerimizin yüzde 60’ının yurt dışı operasyonlarından ve Türkiye’den yapacağımız ihracattan gelmesini hedefliyoruz. Başarımızın temel kaynağını, pazarı geliştirmeye yönelik stratejik faaliyetler, ürün kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara odaklı başarılı Ar-Ge çalışmaları ve elbette katma değerli ürün satışındaki artış oluşturuyor. Bu noktada şirketimizin, Amerika’dan Çin’e 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla her yıl açık ara sektör birincisi olduğunu vurgulamak isterim. İhracatımızı her yıl yüzde 20’nin üzerinde artırıyoruz.” Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırma Raporu’nda yıllardır ilk 50’deki konumlarını koruduklarını hatırlatan Yıldız, yarım asrı deviren şirketin, başta Türkiye olmak üzere bulunduğu ülkelerin ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Yıldız, “Yarım asrı deviren Kastamonu Entegre, Türkiye’nin ve dünyanın üretici gücü olmaya, bulunduğu ülkelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Sektöründe yurt dışına ilk defa yatırım yapan şirketimiz, aynı zamanda yurt dışında çok sayıda tesisi bulunan birkaç Türk şirketinden biri. Yaklaşık 20 yıldır yurt dışındaki üretim coğrafyasını genişleten şirketimiz bu yıl İtalya’nın en büyük Türk yatırımcısı olarak, Pomposa’daki yonga levha tesisimizde üretime başladı. Buradaki ikinci etabın tamamlanması ile İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedefliyoruz. Öte yandan Fransa Darbo şirketinden satın aldığımız kontinü yonga levha tesisini Bulgaristan’a taşıyarak, mevcut tesisimizi modernize ettik ve kapasitesini iki misli artırdık. İtalya ve Bulgaristan’daki bu yatırımlarımızla ve Romanya’daki üretim tesisimizle birlikte Balkanlar ve Orta Avrupa’daki pazar payımızı ve gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

 

Türk Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu:

“Çalışmalarımızı, büyük bir heyecan ve istek ile sürdürüyoruz”

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün önde gelen kuruluşlarından Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, araştırmada, 2018 yılında üretimden satışlara (net) göre 147’nci sırada yer aldı. Bir önceki yıl, İSO 500 sıralamasında 148’inci sıradaki yerini bir basamak yükselten Türk Prysmian Kablo’nun, 2018 yılı cirosu 1 milyar 336 milyon 875 bin 646 TL olarak açıklandı. Türk Prysmian Kablo’nun yeni teknolojilerle katma değeri yüksek projelere imza attığını belirten Türk Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu, “Bu süreçte her daim bizimle olan, bize güvenen iş ortaklarımıza, bu başarıda büyük payı olan çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, 1964 yılından bugüne dek, her geçen gün daha ileriye giderken, aynı zamanda Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı, büyük bir heyecan ve istek ile sürdürüyoruz. İSO 500 sıralamasında ilk 150 içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

2018 yılında Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolara göre toplam 1 milyar 336 milyon 875 bin 646 TL ciro elde eden Türk Prysmian Kablo’nun ihracatı ise, 2018 yılında yüzde 24 olarak dikkat çekiyor. 2019 yılı için bu başarı ivmesini yükselterek çalışmalarına devam eden Türk Prysmian Kablo, Türkiye’nin prestijli projelerinde yer almaya devam ediyor.

 

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder:

“2020 yılında ciroda 3 milyar TL’ye ulaşmayı hedefliyoruz”

Daikin, Türkiye’nin 500 büyük şirketi sıralamasındaki yükselişini sürdürerek 2018 yılı itibariyle 216’ncı sıraya yerleşti. Bir önceki yıla göre 75 basamak birden yükselen şirket, özkaynak büyüklüğünde ise 58'inci olarak ilk 100’e girmiş oldu. Temmuz 2011’den bu yana Sakarya’daki tesislerinde dünya standartlarında üretim yapan şirket, 938 milyon 325 bin TL’yi bulan üretimden satışları ile Türkiye’nin 500 büyük üretici devi arasında 216’ncı olurken, 2015 yılında 488’inci sıradan giriş yaptığı sıralamada istikrarını sürdürdü.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla sektörümüze öncülük etme gayretindeyiz. Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da birçok ilke imzamızı atarak enerji verimliliği yüksek ve çevreci ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturduk. Daikin, doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 8,5 kat büyüme gösterdi. Enerji verimliliği yüksek cihazlara artan ilgi bu büyümenin başlıca motivasyonu oldu ve 2018 mali yılını 1.7 milyar TL ciro ile kapattık” dedi. Şirket olarak yeni bir başlangıç yaptıkları 2011 yılını 202 milyon TL’lik ciroyla kapattıklarını hatırlatan Önder, “Biz daha o zaman kendimize 1 milyar TL’yi aşan ciro, bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar TL ciro, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Şu anda 1 milyar 700 milyon TL cirosu olan bin 300 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2020 yılında ciroda 3 milyar TL’ye, istihdamda da 2 bin kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

 

Legrand Grup Türkiye Ülke Pazarlama Direktörü Gülsevinç Selçuk:

“Ar-Ge ve inovasyona olan bağlılığımızla ürünler tasarlıyoruz”

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda faaliyet gösteren Legrand Grubu, geçen yıl 385’inci sırada yer alırken bu yıl 23 sıra birden yükselerek 362’nci sırada yerini aldı. Legrand Grup Türkiye Ülke Pazarlama Direktörü Gülsevinç Selçuk, “Legrand Grup olarak yeni pazarlara ulaşma konusunda stratejiler geliştirerek Ar-Ge ve inovasyona olan bağlılığımızla ürünler tasarlıyoruz. Bu gelişmelere paralel olarak İSO 500 sıralamasında 23 sıra birden yükselmenin gururunu yaşıyoruz. Her yıl daha büyük bir inançla, daha da yükseliyoruz. Yeni hedeflerle ulaşmak için sağlam adımlarla yolumuza tüm hızıyla devam ediyoruz” diye konuştu.

 

Flokser, sektördeki konumunu tescilledi

Tekstil ve kimya alanında teknik deri, kumaş ve poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçısı olan Flokser, araştırmada 378’inci sırada yer aldı. Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezinde bilim, teknoloji ve inovasyonu harmanladığı yenilikçi ürünleriyle alternatif çözümler sunan Flokser, dünya çapında kabul gören yüksek üretim kapasitesi ile fark yaratıyor. Alanında Türkiye ve Avrupa’nın büyük üreticilerinden biri olan Flokser, sürekli gelişim ve inovasyon ilkesini benimsiyor.

 

Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Arbek Akay:

“Üretimden satışlar yarım milyar düzeyini aştı”

Geçtiğimiz yıl, İSO 500’de 449’uncu sırada yer alan Borsan Kablo, 2018 yılında yerini 38 sıra yukarıya taşıdı ve 411’inci sırada yer aldı. Borsan Kablo’nun 2018 yılı üretimden satışları, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 43’lük bir büyüme oranıyla, 501 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Borsan Kablo’nun, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını ifade eden Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Arbek Akay, “İSO 500 sıralamasında geçtiğimiz yıl 13 sıra yükselmiştik, bu yıl da yerimizi, 38 sıra yukarıya taşıdık. Yarım milyar TL düzeyini aşan üretimden satışımızla, Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birisi durumundayız. Büyümeyi, paydaşlarımız için, ülkemiz ekonomisi ve istihdamı için ürettiğimiz değerleri sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta tüm çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Akay, öte yandan Borsan Kablo’nun aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma arasında da düzenli bir şekilde yer aldığını vurguladı. Borsan Kablo’nun, “2021 yılı sonuna kadar kablo ve LED aydınlatma üretimi yapan Türk sermayeli şirketler arasında kalite, maliyet ve teslimat performans göstergelerinde en iyi olmak ve global bir şirket kültürüne geçmek” vizyonu ile hareket ettiğini ifade eden Akay, “Kalite, teslimat ve maliyet performansımızla sağladığımız katma değeri ve dolayısı ile sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabetçi gücümüzü daha da ileriye taşımak için, kendimizi, sistemlerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Nitelikli, sürdürülebilir, karlı büyüme; ülkemize ve paydaşlarımıza değer katma hedefiyle hareket ediyoruz” dedi. Akay, şirketlerinin 2019 yılına yönelik hedeflerine yönelik şunları söyledi:

“2019 yılında yurt içi pazarın, konjonktürel nedenlerle yatay seyretmesini bekliyoruz; buna rağmen belirli bir büyüme öngörüyoruz. İhracat, 2019’da da önceliğimiz olmaya devam edecek. Üretimimizin ihracata yönlendirilen payını yüzde 65-70’ler seviyesine çekmeyi, iç pazarda ise katma değerli ve karlı büyüme istikrarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

 

Vezirköprü Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Peli Parke Genel Müdürü Murat Turan:

“Firmamızı her yıl büyüterek daha da ilerilere taşıyoruz”

Geçen yıl ikinci 500’de bulunan Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ, bu yıl ilk 500 listesinde 484’üncü sırada yer aldı. Vezirköprü Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Peli Parke Genel Müdürü Murat Turan, ilk binden 500 firma arasına girdiklerini belirterek, “Öncelikle ilk 500’de yer aldığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Son beş yıllık süreçte yaptığımız yatırımlarla düzenli olarak büyüme gösterdik. Firmamızda ciddi yapılanmalara ve yeniliklere imza attık. Orman ürünleri sektöründe birçok ilki gerçekleştirdik. Her yıl hedeflerimize ulaştık. Bu başarı bütün Vezirköprü Orman Ürünleri çalışanlarının başarısıdır. Bu yolda bizimle yürüyen tüm ekibimize de teşekkür ediyorum. Sadece Peli Parke olarak ihracatımız yaklaşık yüzde 20 oranındaydı. Bu payı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzde 40 oranı bizim 2020 sonuna kadar ki ihracat payı hedefimiz. Firmamızı her yıl büyüterek daha da ilerilere taşıyoruz” dedi. Vezirköprü’de 200 bin metrekare açık alan olmak üzere 160 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını ifade eden Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde orman ürünleri sektörü devamlı kendini geliştiren, yatırım yapılan, son derece büyük bir sektör. Vezirköprü Orman Ürünleri de Karadeniz Bölgesi’ndeki en büyük entegre tesislerden biri. Tamamen yerli üretici olarak ihracata yönelik çalışmalarımız da önemli. İhracat payımızı her yıl daha da genişletiyoruz. Vezirköprü Orman Ürünleri bünyesinde ürettiğimiz ürünleri Güney Amerika’dan Çin’e, Doğu Avrupa ülkelerinden Orta Doğu’ya, Güney Afrika’ya kadar toplam 32 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem Vezirköprü Orman Ürünleri olarak hedefimiz ilk 500 firmada daha da üst sıralarda yer almak.”