Ana Menü

Türkiye'de yatırım zamanı

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Investment in Turkey' raporunun yenisi yayınlandı.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Investment in Turkey' raporunun yenisi yayınlandı. Raporda, son bir yılda yabancı yatırımcıları yakından ilgilendiren vergi alanındaki gelişmeler ve bunların sonucunda ortaya çıkan yeni şartlar ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

KPMG Türkiye Vergi Bölümü'nce derlenen rapor, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin genel vergi çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanıyor.

OECD verilerine göre2018'de dünya genelinde doğrudan yabancı yatırım, yüzde 27 oranında düşerek 1.097 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde1.3'üne denk gelen bu rakam, 1999'dan bu yana en düşük seviyesinde çıktı. Düşüşte ABD'nin vergi reformunun etkili olduğu öngörülürken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerine göre aynı dönemde Türkiye'de doğrudan yatırımlarda yüzde 14'lük bir büyüme kaydedildi.

KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Şaban Erdikler, günümüzde 'adil vergilendirmenin' birçok ülkede gündemin üst sıralarında yer aldığını hatırlattı. Erdikler, "Dijitalleşen dünyada başta 'kurumsal vergilendirme' olmak üzere, mevcut vergi sistemleri ihtiyaçları tam olarak karşılamıyor. Vergi sistemini değişen toplum koşullarına uygun hale getirme yönünde bir baskı var. Türkiye de bu şartlar ışığında geçtiğimiz yıl bir dizi vergi reformu gerçekleştirdi. Bu rapor, Türkiye'nin vergi ortamına ilişkin genel bir çerçeve sunuyor" diye konuştu.