Ana Menü

Tüm meslektaşlarımızla güç birliği yaparak hedefimize ulaşacağız

Müteahhitlik mesleği; insanoğlunun bu dünyada doğduğu mekandan tutun, ölüp defnedildiği mezara kadar tüm yaşam alanlarını kapsayan bir sektördür. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü ekonomimizin dinamosudur. Müteahhitler 250’ye yakın alt sektörün ve istihdamın en önemli itici gücüdür.

Ali AYDIN

Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı

 

Müteahhitlik mesleği; insanoğlunun bu dünyada doğduğu mekandan tutun, ölüp defnedildiği mezara kadar tüm yaşam alanlarını kapsayan bir sektördür. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü ekonomimizin dinamosudur. Müteahhitler 250’ye yakın alt sektörün ve istihdamın en önemli itici gücüdür. Bugün müteahhitlik, sektörümüzde nicelik bakımından da olsa dünyada ülkemiz Çin’den sonra ikinci sıradadır. Ülkemizde kayıtlı müteahhitlerin sayıları 320 bini aşmaktadır. Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne en son aldığımız kayıtlı müteahhit sayımızın Kayseri’de 6 bin 363 olduğunu tespit ettik. Bunun bir bölümü geçici müteahhitlik kaydıdır. Bu rakamlar bize bir açıdan, müteahhitlik mesleğinin her önüne gelenin yaptığı bir iş gibi gözükse de, bir açıdan da ülkemizde ve şehrimizde bu kadar insanımızın çalışmak ve üretmek isteğini ortaya koyuyor. İşte bizler öncelikle Müteahhitlik Hizmet Kanunu’nun bunun için acilen çıkartılmasını istiyoruz. Bunu müteahhitlik mesleğinin hizmetini, girişini zorlaştırmak adına değil, hatta teşvik ederek mesleğin tanımını ve işleyişini, hukuki çerçevesini bir an önce oluşturmak adına istiyoruz.

Bugün 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası diye bilinen afet riski taşıyan alanların ve binaların dönüştürülmesi kapsamında ülkemizde 7 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması söz konusudur. Bu da nerden baksan 400 milyar dolar bir külfet ve 20 yıllık bir zaman gerektirir ki bu da bu ülkenin yani hepimizin kaybı demektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda daha radikal kararlar alıp bir an önce yavaş giden süreci hızlandırmalıdır.

11 Mayıs 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile yaptığımız görüşmede kentsel dönüşüm ve Müteahhitlik Hizmet Kanunu’nun çıkartılması dahil birçok sorunumuzu çözme konusunda ciddi çalışmaların yapıldığını da öğrendik.

Şehirler yaşayan eserleriyle marka olmalı

Yaşadığımız bu topraklardan Kayserimizden Mimar Sinan’lar çıkmış, atalarımız bizlere bu şehirde onlarca 700 yıllık, bin 200 yıllık eserler bırakmışlardır. Selçuklu ve Osmanlı’nın torunları ve genç Cumhuriyetimizin evlatları olarak bizler de torunlarımıza, neslimize bu günümüzü anlatan, Türk ve Müslüman kimliğimizi asırlar ötesine taşıyacak en az 5 bin yıllık eserler yaparak bırakmalıyız. Bunun ekonomik büyüklüğü ve hacmi önemli değildir.

Yeter ki tarihe karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Bunu yapabilecek kabiliyetimiz, bilgimiz ve kaynağımız vardır. Yeter ki ayağımızdaki prangalar çıkarılsın, mesleğimize önem verilsin. Bakanlıklarımız sektörümüzle ilgili önemli düzenlemeler ve yenilikler getirmişlerdir. Eski Bayındırlık Bakanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dönüştürülmesi ve Bakanlıkça konut kooperatifleri ile Yapı Denetim Kanunu’nun yürütülmesi, müteahhitlerin kayda alınması, sınıflandırılması ve inşaat çalışanlarının belgelendirilmesi ile kentsel dönüşüm faaliyetlerinin aktif hale getirilmesi önemli bir adımdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dahil birçok alanda düzenlemeler yapılmıştır. Sektörü zora sokan en önemli eksiklik, sektör temsilcilerimizin bu süreçte görüş ve önerilerinin dikkate alınmamış olmasıdır. İnşaat sektörü artık örgütlüdür. Sektörümüze ait inşaat öncesi, inşaat süreci ve inşaat sonrası olmak üzere bütün sorun ve çözüm önerileri mevcuttur. Kamu müteahhitlerimiz sık sık yapılan İhale Kanunun'daki değişikliklerle zor durumda kalmışlardır. Sabit fiyat uygulamasından vazgeçilmelidir. İmar Kanunu ve İmar Tip Yönetmeliği bir türlü olması gereken noktada değildir. İmar Yasası ve yönetmeliklerinde sık sık ertelemeler ve değişiklikler yapılarak büyük bir kaos yaratılmıştır. İnşaat sektöründe ağır vergi ve harçlar vardır bunların azaltılması zaruridir. Bakanlıklarımızın bu konuda sektörü rahatlatmak adına yaptığı çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Başta genel başkan yardımcılığı görevini de yaptığım İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) olmak üzere Genel Başkanı olduğum Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu ile birlikte dört federasyonumuza bağlı Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Derneği (KAYİMDER) dahil 51 şehirde birlik ve dernekler şeklinde teşkilatlanarak sektörümüze sahip çıkmaktayız.

Yakın bir zamanda meslek kanunumuz çıktığında da kendi sektör meclisimizi oluşturarak mesleğimize ait tüm karar süreçlerinde temsilcilerimiz olacaktır. Ülkemizde önder kuruluşumuz olan ve Türkiye Müteahhitleri Meclis Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendiğim TOBB dahil, genel ve yerel idarecilerimizle birlikte el ele vererek her türlü sorunları aşacağız. Müteahhitlik mesleğinin güven endeksinin en üst noktaya çıkması için tüm meslektaşlarımızla güç birliği yapıp hedefimize ulaşacağız. Sektörümüz gelişerek büyüyor ve ülkemizin istihdamına ve üretimine büyük katkı yapıyor. Biz müteahhitler yerel ve milli kaynaklarımızla çalışarak ülkemize değer katıyoruz. Son dönemde inşaat demiri ve çimento başta olmak üzere birçok kalemde haksız zamlar yapılmıştır. Bu konuda Ekonomi Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ile istişare yapılarak bu zamların çekilmesi istenmiştir. Haksız kazançla değil, alın teri ile helal kazancın olmasını istiyoruz.