Ana Menü

THBB: Hazır beton faaliyeti dokuz aydır hareketliliğini koruyor

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2017 Kasım Ayı Raporu açıklandı

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2017 Kasım Ayı Raporu açıklandı. Rapor’da bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi kasım ayında eşik değerine oldukça yaklaşırken önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla artışı Faaliyet Endeksi gösterdi

Hazır Beton Faaliyet Endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1’lik artış ile en fazla artış gösteren endeks oldu. Ankete katılan firmaların yüzde 32’si kasım ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 20 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 24 iken azaldı diyenlerin oranı da yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Güven Endeksi, en fazla artış gösteren ikinci endeks oldu

Hazır Beton Güven Endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9’luk artış ile en fazla artış gösteren ikinci endeks oldu. Endeks değerinin eşiğin altında kalması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 13’ü yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca yüzde 12’si tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.

Beklenti Endeksi’nde çok sınırlı bir azalma yaşandı

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin kasım ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 oranında gerileyerek çok sınırlı bir azalma gösterdi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 12 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 60 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 20’de kaldı.

İnşaat sektörünün Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstermesi bekleniyor

Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin kasım ayında eşik değerin üzerinde tutunmayı başardığını, bu şekilde hazır beton faaliyetinde dokuz aydır kesintisiz hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Sektörün kış dönemi ile birlikte önümüzdeki döneme ilişkin beklentisinin azalma eğilimine girdiğini ifade eden Yavuz Işık, “Güven Endeksi, geçen ayla aynı seviyede olmakla beraber hâlen istenilen düzeyde değildir. Ekim ayında Faaliyet Endeksi yükseldikten sonra, kasım ayında düşüş göstermiş olmasına rağmen halen eşik değerin üzerinde olması, inşaat sektöründe ilerlemenin devam ettiğine işaret etmektedir. TÜİK tarafından yakında kamuoyu ile paylaşılacak olan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında inşaat sektörünün yüzde 6’nın üzerinde önemli bir büyüme ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstereceği tahmin edilmektedir. Ekim ve kasım aylarındaki Hazır Beton Faaliyet Endeksi değerleri, yalnızca üçüncü çeyrekte değil yılın geri kalan kısımlarında da inşaat sektörünün Türkiye’nin büyümesini sırtlanacağını göstermektedir” dedi.