Ana Menü

Rekabetçi ekonomide lojistik olarak sürdürülebilir olmak

Bir ülkenin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini belirleyen en önemli faktör ülkenin ekonomisidir. Ekonominin pozitif ve yüksek düzeyde olması ile ülkenin ekonomik, sosyokültürel ve psikolojik birçok noktasına etki yapmaktadır.

Trigron Kargo Lojistik’in kurucusu

Gülnihal YEGANE

 

Bir ülkenin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini belirleyen en önemli faktör ülkenin ekonomisidir. Ekonominin pozitif ve yüksek düzeyde olması ile ülkenin ekonomik, sosyokültürel ve psikolojik birçok noktasına etki yapmaktadır. Ekonomide bu etkiyi yaratan değerlerden en önemlisi de lojistiktir. Sektörel olarak lojistikte yapılan stratejik ortaklıklar, ticari ilişkilerin gelişmesi ve büyümesi, ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle jeo-stratejik önemi, ithalat ve ihracatın gelişmesi, ödenen vergiler ve lojistik sektöründe gelişmeye ve büyümeye bağlı olarak artan istihdam lojistiğin ekonomideki rolünü sanırım anlatmakta yeterlidir.

Ekonomiye katkı sağlayan bu değerler bütününde lojistik, günümüzde ve gelecekte pazarda rekabet etmenin en önemli araçlarından biri olmaktadır. Özellikle Türkiye’nin lojistik üssü olma konusundaki önemi ve birçok ülkeyi ulaşım açısından bağlayıcı köprü görevinde olma niteliği nedeniyle ekonomide lojistik konusunda rekabet ortamının yaratılması ve bu rekabetçi durumun ekonomiyi de rekabetçi ekonomiye dönüştürmesi kaçınılmazdır.

Etkili bir lojistik yönetiminde doğru ürünün; doğru yerde, doğru zamanda ve düşük maliyetlerle bulundurulması bu rekabet ortamında oldukça önemlidir. İyi bir lojistik yönetimi ile firmalar hem rekabet güçlerini artıracak hem de rekabet yarışında fark yaratacaktır.

Rekabetçi olmak kadar, rekabet gücünü sürdürebilir hale getirmek de önemlidir. Lojistik firmalarının hızlı cevap sistemlerine sahip olmaları ve tam zamanında tedarik programları için etkili müşteri cevap girişimlerini önemsemeleri temel yeteneklerini göstermektedir. Bu yönde lojistik firmalarının hizmet kalitelerini yapacağı yeniliklerle sürekli geliştirmeleri hem müşterilerinin gözünde değerlerini artırmalarına yardımcı olmakta hem de rekabetçi ortamda daha çok kazanmalarına ve dolayısıyla ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunmalarını sağlayacaktır.

Lojistikte;

Gümrükleme sürecinin etkinliği,

Ticaret ve taşımacılıkla ilgili altyapı kalitesi,

Kargoların rekabetçi şekilde ücretlendirme kolaylığı,

Lojistik hizmetlerin kalitesi ve yeterliliği,

Gönderileri izleme ve takip etme yeteneği,

Gönderilen alıcıya planlanan zamanda ulaşma sıklığı en önemli kriterlerdir.

Bir lojistik firmasının rekabetçi ortamda başarılı olarak adından söz ettirmesini ve yukarıda bahsettiğim değerlere ulaşmasını sağlayacaktır.

Lojistik hizmetler, mal akışının düzenlenmesi ve bu sürecin devamlılığı açısından da ülke ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Üretilen bir malın bu beş kriterle taşınarak alıcıya zamanında ulaştırılması ticaretin de sürekli akışına yol açar.

İletişimde kullanılan bir hikaye vardır; bir insanın hayatına dokunursunuz, ona kazandıracağınız maddi manevi pozitif bir etki, karşınızdaki kişinin gün içerisinde etkileşim içinde olacağı insanlara tavrını belirler. Yani sizin yarattığınız etki halka halka diğer insanlara da sirayet eder.

Lojistikte yaratılan istihdam sürecinde insanların mutlu ve ekonomik gelire sahip refah bir düzeyde çalışması da halka halka ekonomideki ve sosyokültürel ortamdaki mutluluk boyutunun ilerlemesini sağlayacaktır.

Fark yaratarak müşterileriyle birlikte kendi firmasına değer katmak hedefi olan lojistikçiler için rekabetçi ekonomide yok olmak söz konusu bile değildir.

 

Türkiye’deki kargo taşımaları için yapılan istatistiklere bakıldığında;

  • - 2016 yılı içinde havayolu kargo taşıma kapasitesi 2.942.784 ton olarak tespit edilmiştir (DHMI verileri). Ancak tüm dünya ülkelerinde taşıma oranları yıllık yüzde 2,5 olarak artış gösterirken Türkiye’de bu oran son on yıl içinde yüzde 10 artış göstermektedir. 2018 yılı içinde açılacak olan üçüncü Havalimanı ile bu taşıma kapasitesinin kat be kat artacaktır.

    - Karayolu ile taşıma kapasitemiz 2016 yılı içinde 1 milyon 523 bin 94 araç ile yüzde 2’lik artış göstermiştir (UND verileri).

    - Denizyolu taşımacılığında ise son 10 yılda yüzde 127’lik bir artışla 430,2 milyon ton taşıma gerçekleşmiştir (TEU verileri).

    2017 yılı lojistik anlamında ülkemizde ve çevremizde yaşanan olağanüstü durumlar ve siyasi krizler nedeniyle zor bir yıl olarak geçeceğe benzese de her bir lojistik firması kendi üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getirdiği sürece mevcuttaki kaliteyi koruma anlamında rekabetçi ekonomideki mücadelede başarılı kalacaktır.