Ana Menü

Nimetullah Kaya: Konutlar deprem bilinciyle inşa edilmeli

ŞUA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, Deprem Haftası kapsamında sağlam ve sürdürülebilir binaların hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan ve deprem bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği Deprem Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan ŞUA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, deprem ülkesi Türkiye’de sağlam ve sürdürülebilir binaların hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Türkiye'nin yaklaşık olarak yüzölçümünün yüzde 92'sinin ve nüfus yoğunluğunun yüzde 95'inin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Kaya, resmi verilere göre yaklaşık 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonunun riskli durumda olduğunu belirtti. Riskli binaların yenilenmesi sürecinde kentsel dönüşümün kritik önem taşıdığının altını çizen Kaya, güvenilir yapılara ulaşmak için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. 

İnşaat sektörüne önemli görevler düşüyor

17 Ağustos depremi sonrasında yeni binaların depreme karşı daha dayanıklı inşa edildiğini ve kentsel dönüşüm süreciyle birlikte eski binaların yenilenmeye başlandığını belirten Nimetullah Kaya, beklenen değişimin ne yazık ki tam olarak gerçekleşmediğine dikkat çekti. Konutların deprem bilinciyle ve insan ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi sonucunda itina ile tasarlanması gerektiğini vurgulayan Kaya şu açıklamalarda bulundu; “Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunları planlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmak mümkün. Burada önemli olan husus yenilenecek yapıları; şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlamak. Bu noktada inşaat sektörüne de önemli görevler düşüyor. Ek olarak, Türkiye’de nitelikli konut alımının kolaylaşması ve sektörün sürdürülebilir bir büyümeyle ekonomiye katkı sağlayabilmesi için yeni düzenlemelere ve kalıcı teşviklere ihtiyaç var.’’ 

Sermaye yapısı ve referansları güçlü firmalar tercih edilmeli

Kentsel dönüşümün planlı bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda depreme karşı dayanıklı ve kaliteli yapıların oluşabileceğini ifade eden Nimetullah Kaya, vatandaşlara da bu konuda önemli bir rol düştüğünü belirtti. Konut alırken, binaların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğinin sorgulanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, “Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkili yolu toplumu depreme karşı bilinçlendirmekten geçiyor. Bu bilinç çerçevesinde güvenilir ve depreme dayanıklı bir ev sahibi olmak isteyenlerin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu noktada; projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü köklü inşaat firmalarını tercih etmek büyük avantaj sağlıyor” diye konuştu.