Ana Menü

Mekisan, pazar payını artıracak

Müşteri odaklı ve yurt içi ile yurt dışı pazarlama alt yapısının güçlendirdiği bir yönde ilerlemek üzere çalışmalarını planlayan Mekisan, yakın zamanda devreye girecek olan yeni tasarım projeleri ve savunma sanayi projelerine verilen destekler gibi projeler ile farklılığını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Gamze ÇALIŞKAN

Ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Mekisan, yeni iş birlikleriyle iç ve dış pazarlarda daha etkin rol almaya hazırlanıyor. Ürün çeşitliliğini, üretim kapasitesini ve müşteri portföyünü genişleten firma, Avrupa, Asya, Güney Afrika ve Orta Doğu’da birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Mekisan Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Kevser Ak Ersü ve Mekisan Asansör Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Ak, firmalarıyla ilgili verdikleri bilgilerde, “1975 yılında Mehmet Ak tarafından İstanbul’da kurulan Mekisan, asansör sanayinde hızlı adımlarla büyümüştür. 1999 yılında yaptığı büyük yatırımla, 11 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 26 bin 300 metrekare alan üzerine kurduğu Gebze fabrikasını faaliyete geçirmiştir. Mekisan olarak önceki yıllarda elde edilen kaliteyi ve yeni standartlar doğrultusunda uyumluluğu her zaman önde tutan, her konuda öncü olma odaklı başarı anlayışımıza ilave olarak, daha müşteri odaklı ve yurt içi ile yurt dışı pazarlama alt yapısının güçlendirdiği bir yönde ilerlemek üzere çalışmalarımızı planlamaktayız. Kuruluşu itibariyle Mekisan düşünce yapısının sektöre getirdiği ‘öncülük’ ve ‘kalite’ anlayışı en bilinen karakteristik özelliğidir. Beraberinde tasarımı ve üretimi en zor projelerin bile, güçlü bilgi birikimi ve kapasitesi ile karşılanabilir olması ‘custom made’ özel projeler konusundaki yeteneği ile konumunu farklı kılan özelliklerimizdendir. Tüm bunlara paralel olarak yakın zamanda devreye girecek olan yeni tasarım projeleri ve savunma sanayi projelerine verilen destekler gibi projeler ile bu farklılığı sürdürülebilir kılmak en temel hedefimizdir” diye konuştular.

Firmalarının üniversiteler ve KOSGEB Gelişim Destek Programları ile yaptıkları yeni iş birliklerinden bahseden yetkililer, şunları kaydettiler: “Yapılan iş birlikleri kapsamında; bilimselliği öne çıkararak, projelerde daima EN, TSE vb. tüm standart ve yönetmeliklere uygunluğu gözetmek, Ar-Ge projeleri tasarımlarına hız vererek innovati ve düşünce ile birleştirmek, mühendislik ve teknisyenlik alanlarında eksikliği yadsınamaz durumda olan sektörümüz ile ilgili insan kaynağı ve istihdamı yaratacak ürünler olarak üretmek, bu ürünleri mevcut montaj gurubu partnerlerimizle birlikte ilerleyebileceğimiz ortak projelerde yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunmak, ülkemizin bulunduğu ekonomik koşullar paralelinde ticari ahlaka uygun, etik değerleri önde tutan iş birliği çalışmalarımızı geliştirmek, hizmet içi hizmet dışı kalite ve güvenlik değerlerine katkıda bulunacak eğitimler gerçekleştirmek ana hedeflerimiz olarak tespit edildi. Tüm bunlara yönelik alt yapı ve kapital cihaz yatırımlarını, kendi öz sermayesi ile beraber başta KOSGEB projeleri de olmak üzere çeşitli projeler üzerinden kaynak yaratarak yatımları desteklemeye çalışmaktayız.”

Yetkililer, şirket yapısının tamamen kurumsal bir yapıya geçirilmesi ile ilgili olarak entegrasyon çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, “Bunun yanında önümüzdeki mart ayı içerisindeki Asansör İstanbul Fuarı’nda sergilenmek üzere test çalışmaları tamamlanmak üzere olan yeni ürün projelerimiz bulunmaktadır. Tüm bunlar ile birlikte fabrika üretim hatlarında renevasyon için gerekli etüd ve kaynak oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir” açıklamasında bulundular.

"Sürdürülebilir büyüme için katılımcı toplantıları düzenleyeceğiz"

Mekisan olarak sektörde sürdürülebilir iş modellerine geçişin sağlanması, toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için bütüncül ve küresel yaklaşımlarla çözümler üretmeyi hedeflediklerini

dile getiren yetkililer, “Bugünün iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, iş potansiyellerinin artırılması, risklerin ortadan kaldırılması ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik kurumların yol haritaları oluşturmaları için tüm tarafların görüşlerini alarak ilerlemeleri en etkili yoldur. Kurumsal büyüme ve karlılık artışı ancak, herkesin beklentilerinin karşılandığı, ortak değer yaratan iş modelleri ile mümkün olmaktadır. Bu anlamda karar mekanizmalarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen tüm tarafları bir araya getiren kurumlar sektörde öncü olacak ve liderlik yapacaklardır. Bu amaçla hizmet içi ve dışı kullanılmak üzere faaliyete geçirdiğimiz, sektörden katılımlarla geçekleştirilecek katılımcı toplantıları düzenleme arzusundayız. Bu toplantıların ana hedefi kurumsal verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve ortak değer yaratma hedefleri için tarafları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yol haritalarının oluşumunu sağlamaktır” şeklinde konuştular.

Merdiven altı üretimlerin ve gereğinden fazla bulunan montaj firmalarının sektörde sorun oluşturduğunu belirten yetkililer, sektörün gelişimi için neler yapılması gerektiğini şu şekilde anlattılar: “Bu tarz üretimler asansör standartlarının çok ötesinde kalitesi ve güvenliği çok düşük ama ucuz üretimlerin pazarda satılması imkanını oluşturmaktadır. Doğal olarak iş teslim aşamasından sonra gelişen arıza ve ciddi kazalar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Sonuçta bu tip işlerin maliyet analizleri yapıldığında revizyon bedelinin, kurulum aşamadakinden çok daha pahalıya mal olduğu görülecektir. Bu durumun ülke kaynaklarına ve insan can güvenliğine karşı yarattığı tehlike de aşikardır. Bu nedenle üretici ve montajcı firmaların kendi içlerinde sürekli bir araya gelerek, haksız rekabeti önleyici, standartlara uygun üretim ve montajın yapılması için gerekli tüm kontrol mekanizmalarını oluşturacak ve çalıştıracak şekilde yapılanmaları gerekmektedir. Beraberinde üst denetleme kurullarının da yapılan bu işleri denetleyecek yetenek ve donanım ile kamu tarafındaki görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Düşük süratle çalışan asansörlerin üretim ve montaj kalitesini tartıştığımız ülkemizden yurt dışına doğru bakıldığında 4 metre/saniye ve üzeri hızların olduğunu, hatta çok yüksek binalarda 12 metre/saniye hızla çalışan asansörlerin kullanıldığını görmekteyiz. Doğal olarak bu konuda yetkinleşmiş yeterli sayıda firma ve beraberinde teknik altyapıları olan montaj ekipleri bu işleri başarabilmektedir. Dolayısıyla ülkemiz asansör sektörünün önündeki yol çok belirgin bir şekilde durmaktadır. Ülke ekonomimizin gelişimi için en önemli adımlardan birisi olan ‘marka’ yaratmak zorunluluğu asansör sanayi içinde çok önemlidir.”