Ana Menü

Kerpiç 2005 Konferansı, temmuzda yapılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından, kerpiç konusunda dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaları bir araya getirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 6-10 Temmuz 2005 tarihinde, İstanbul'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Uluslararası Kerpiç 2005 Konferansı düzenlenecek.


İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından, kerpiç konusunda dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaları bir araya getirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 6-10 Temmuz 2005 tarihinde, İstanbul'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Uluslararası Kerpiç 2005 Konferansı düzenlenecek. Kerpiç yapıların yaşam kalitesini iyileştirmek, insan sağlığına, çevreye uyumlu yapıların oluşmasını sağlamak ve doğal afetlerden korunmak amacıyla düzenlenecek konferans dünyada kerpiç yapılar üzerinde çalışan uzman kişiler ve kuruluşları uluslararası platformda bir araya getirecek. Konferansın; malzeme, konstrüksiyon, pazarlama ve çevre bilimleri ile ilgili veri tabanı oluşturulmasına, teknolojik gelişimlerin izlenmesi için platform ve bundan sonraki çalışmalar için strateji hazırlanmasına, kültür varlıklarının korunmasına, ayrıca tasarımcıya, malzeme ve yapı üreticisine, kullanıcıya ve yapı onaylayan, sigortalayan kurumlara yararlı olması bekleniyor.
Konferansta, ABD'den Getty, Avrupa'dan Craterre, Dachverbant Lehm ve Avustralya'dan Earth Building Research Forum gibi araştırma merkezlerinin yanı sıra, 25 ülkeden uzman araştırmacıların katılımı ile 60'ın üzerinde bildiri sunulacak. Konferansa tüm dünyadan kerpiçle ilgili araştırmalar yapan enstitüler ve üniversitelerden bilim adamları ve akademisyenlerin yanında, Bayındırlık Bakanlığı, imar ve konutla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililerle, meslek odaları, dernekler, yerel yönetimler, malzeme üreticileri ve inşaat müteahhitlik sektöründe çalışan firmaların yetkililerinin katılması bekleniyor.