Ana Menü

İstanbul’da gayrimenkul arzı 250 milyar dolara yaklaştı

TUVIUS, gerçekleştirdiği araştırmayla 2014-2016 yıllarına arasında İstanbul genelinde arz edilen son üç yıllık arsa, işyeri, konut gibi gayrimenkullerin sayısal işlem hacmi, TL ve dolar bazındaki parasal düzeyi ve eriştiği metrekare büyüklüğünü arz çeşitliliği ve izlenen periyotlarla ortaya koyarak gelişim trendlerini yeni güncel verilerle gözler önüne serdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Üssü (TUVIUS), gerçekleştirdiği araştırmayla 2014-2016 yıllarına arasında İstanbul genelinde arz edilen son üç yıllık arsa, işyeri, konut gibi gayrimenkullerin sayısal işlem hacmi, TL ve dolar bazındaki parasal düzeyi ve eriştiği metrekare büyüklüğünü arz çeşitliliği ve izlenen periyotlarla ortaya koyarak gelişim trendlerini yeni güncel verilerle gözler önüne serdi.

TUVIUS’un gelişmiş teknolojik altyapısıyla anlık olarak simüle ederek İstanbul geneline yönelik sektörel hareketliliği izleyebildiği sistem, hareketliliğin kentsel alan içinde ve merkezlerde geleneksel olarak devam ederken, merkezlerden kırsalda havzalara, orman ve tarım alanlarına, büyük proje ve rezerv alanlarına ve çevrelerine, dolayısıyla metropoliten alanın hemen hemen her bölgesinde giderek artan oranlarda dağıldığını ortaya koyuyor.Son üç yılda astronomik artış

TUVIUS’un araştırmasına göre İstanbul genelinde toplam gayrimenkul arzı 2014 yılında 464 bin 971 iken, 2015 yılında 541 bin 698’e, 2016 yılında ise 1 milyon 141 bin 978’e ulaştı. Arz edilen gayrimenkullerin metrekare alanlarında bakıldığında 2014 yılında 172 milyon 511 bin 639 metrekare iken, 2015 yılında 272 milyon 566 bin 469 metrekareye, 2016 yılında ise 590 milyon 504 bin 446 metrekareye ulaşıldığını belirleniyor.

TUVIUS’un verilerine göre İstanbul genelinde arz edilen gayrimenkullerin oluşturduğu yıllık ticari hacme dolar değerinden bakıldığında, 2014 yılında 83,15 milyar dolar düzeyinde seyreden oranın, 2015 yılında 166 milyar dolara, 2016 yılında ise 249,43 milyar dolar yükseldiği görülüyor.
TUVIUS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun:

"Anlık güncel ve sağlıklı veriler"

İstanbul’da gayrimenkul sektörünün yüz milyarlarca dolarlık dev bir ekonomik hacme ulaştığına dikkat çeken TUVIUS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, gayrimenkul arzındaki hareketliliklerin gelişmemiş ortamlarda, denetim, gözetim ve güvenden uzak, spekülasyon ve manipülasyonlara açık şekilde devam ettiğini kaydetti. Altun, TUVIUS’un hizmetlerinde sunulan verilerin ise piyasaya arzın ve arz edenin güven düzeyleri, güvenirlilik puanları, sektörün güven endeksi, 66 bin 752 sektör temsilcisinin ve milyonlarca muhatabın ihtiyaçlarına göre değerlendirilmiş ve klasifiye edilmiş, milyonlarca ölçülebilir veya ölçülemez özellikleri içeren verilerin standardize edilip Big-Data ve Data-Base ortamlarında işlenerek sorgu çıktıları ile kullanıcılara anlık olarak sunulduğunun altını çizdi.