Ana Menü

İnşaat sektörünün geleceği: Kentsel dönüşüm

lkemizin büyümesinde geçtiğimiz dönemlerde tüm sektörlerin katkısı bulunmaktadır, fakat inşaat sektörü lokomotif konumundadır. Bilindiği üzere inşaat sektörü kendisine girdi sağlayan birçok alt sektörün gelişimine katkıda bulunan ve yüksek istihdam yaratma kapasitesine sahip olan sektörlerin başında gelmektedir.

Necmi BULUT

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Küresel ticaret ve finans piyasalarında yaşanan gelişmelerle dünya ekonomisi 2017’de bir önceki yıla göre daha iyi bir performans sergiledi. Ekonominin 2018’deki seyrinin nasıl olacağı bir yana dursun, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüyen Türkiye olarak yapmamız gereken daha rekabetçi olmak, yeni teknoloji devrimini yakalamak, özgün ekonomi politikalarıyla dışarıya açılmak, büyümeyi ihracat ve sanayi ile yukarıda tutmak, istihdam yanlısı kalkınmayı öne çıkarmak olmalıdır. Ülkemizin büyümesinde geçtiğimiz dönemlerde tüm sektörlerin katkısı bulunmaktadır, fakat inşaat sektörü lokomotif konumundadır. Bilindiği üzere inşaat sektörü kendisine girdi sağlayan birçok alt sektörün gelişimine katkıda bulunan ve yüksek istihdam yaratma kapasitesine sahip olan sektörlerin başında gelmektedir.

Sektör, ekonomik büyümenin yüksek olduğu dönemlerde ekonomik büyümenin üzerinde bir performans sergileyen, ekonomik yavaşlama dönemlerinde ise diğer sektörlere kıyasla daha hızlı bir tempoda küçülebilen bir yapıya sahiptir.

Rakamlara baktığımızda; 2017 yılında inşaat sektöründe büyüme üçüncü çeyrekte hızlandı ve yüzde 18,7 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5,6 ve 5,5 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 9,9 büyüdü. 2016 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat sektörü yüzde 6 büyümüştü. 2017 yılında gerçekleşen bu büyüme özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren kamu harcamalarının yerini alan özel sektör yatırımlarının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnşaat sektörünün en önemli alt kalemlerinden biri olan konut sektöründe duruma baktığımızda: Konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış göstermiştir. 2017 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen 1 milyon 409 bin 314 konut satışının yaklaşık 473 bin 99’u ipotekli olarak gerçekleşmiştir. İpotekli konut satışlarında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 10’a yakın bir artış olmuştur. Ancak aylık rakamlar incelendiğinde, ipotekli satış hızında bir yavaşlama görünmektedir.

Kocaeli’nde konut satışı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,32 oranında artarak 38 bin 898 olmuştur. Bu satışların 14 bin 463’ü ipotekli satış olarak gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında yabancılara 18 bin 189 adet konut satışı gerçekleştirilmişti. Yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında artarak, 22 bin 234 adet konut satışı gerçekleştirilmiştir. İlimizden ise 2017 yılı içerisinde yabancılara konut satışı gerçekleşmemiştir.