Ana Menü

İnşaat sektöründe ekim ayı fırsatları

Maliye Bakanlığı, inşaat sektöründe satışların artırılması ve ekonomik canlanmanın sağlanması amacıyla son iki yıl içerisinde önemli düzenlemeler yapmıştır. Hem müteahhitlere hem de gayrimenkul alıcılarına önemli avantaj sağlayan düzenlemelerin bir kısmı kalıcı iken bir kısmı da geçici düzenlemelerdir.

Soner TÜRKÜM

Yeminli Mali Müşavir

soner@turkumymm.com.tr

 

Maliye Bakanlığı, inşaat sektöründe satışların artırılması ve ekonomik canlanmanın sağlanması amacıyla son iki yıl içerisinde önemli düzenlemeler yapmıştır. Hem müteahhitlere hem de gayrimenkul alıcılarına önemli avantaj sağlayan düzenlemelerin bir kısmı kalıcı iken bir kısmı da geçici düzenlemelerdir. İnşaat sektöründe vergi ve maliyet avantajı sağlayan geçici düzenlemelerden birisi, net alanı 150 metrekarenin üzerinde olan konutlar ile işyeri teslimlerinde 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 oranında KDV uygulanacak olmasıdır.  

KDV oranlarının tespitine ilişkin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, net alanı 150 metrekarenin üzerinde olan konut ile iş yeri teslimlerinde genel oranda (yüzde 18) KDV uygulanır. Ancak 5 Mayıs 2018/18 Mayıs 2018 tarihlerinde yayınlanan Resmi Gazetelerde KDV oranlarının tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 3’üncü madde ile 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konutlar ile iş yerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde yüzde 8 KDV uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Bu oranın uygulanabilmesi için imalatın bitmiş olması şart değildir, devam eden inşaatlarda satılmış bulunan bağımsız bölümlere fatura düzenlemek yeterli olacaktır. Ayrıca, teslimlerde KDV oranının yüzde 8 (indirimli oran) olarak uygulanması, bu bağımsız bölümler için KDV iadesini de mümkün hale getirecektir.

Hem KDV oranının indirimli uygulanması hem de KDV iadesi alınabilecek olması önemli bir maliyet avantajı oluşturmaktadır. Ekim ayı sonunda bitecek olan bu uygulamanın kaçırılmaması tarafların faydasına olacaktır.

Geçici düzenlemelerden bir diğeri, tapu harçlarına ilişkindir. 5 Mayıs 2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5’inci maddesinde, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve iş yerlerinde (kat ittifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre,

- Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olan veya olmayan konut ve iş yeri nitelikli tüm taşınmazların,

- Tapu sicilinde farklı niteliklerde kayıtlı olsa bile (depo, ahır, dam, baraka, mandıra, ofis, mesken, ev, hane vb.) iş yeri ve konut olarak kullanılması mümkün olan tüm taşınmazların,

- Tapu kütüğünde ev ve arsası, bahçeli ev, kargir bina ve bahçesi, iş yeri ve arsası vb. niteliklerle karma kullanımlı olarak kayıtlı taşınmazların,

- Cins değişikliği yapılmadığı için arsa, tarla vb. niteliklerle tapu siciline kayıtlı olmakla birlikte, iş yeri/konut niteliği ile yapı kullanma izni olan taşınmazların,

- Hisseli taşınmazlarda beyanlar sütununda bulunan konut ve iş yeri nitelikli muhdesatta lehdar olarak görünen kişilerin devir ve iktisabında, bu kişiler açısından indirimli tapu harcı uygulanacaktır. Hisseli konut/iş yeri nitelikli taşınmazların devir ve iktisabında beyanlar sütununda muhdesat belirtmesi mevcut değilse tüm hissedarlar için muafiyet uygulanması gerekmektedir.

İndirimli (binde 15) tapu harcı uygulamasından 31 Ekim 2018 tarihine kadar yararlanmak mümkündür. Bu sebeple ilgililerin alım-satım işlemlerinde bu süreyi dikkate almalarında yarar bulunmaktadır.