Ana Menü

Hazır beton sektörü hareketlendi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), ikincisini hazırladığı Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), ikincisini hazırladığı Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Hazır beton sektörü Ağustos’ta faaliyet anlamında hız kazandı. İnşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki canlanmayla Faaliyet Endeksi yaklaşık yüzde 2 oranında artış gösterdi. Ankete katılan firmaların yüzde 62’si ağustos ayında satışlarda artış yaşandığını belirtirken, aynı üreticilerin yüzde 52’si sipariş düzeyinde de artış olduğunu ifade etti. Bu tablo da Faaliyet Endeksi’nin yükselmesini sağladı.

Ağustos ayında Güven Endeksi’nde binde birlik bir gerileme yaşandı. Bu sonuçta, ankete katılanların yüzde 83’ünün yeni yatırım düşünmediklerini belirtmesi önemli rol oynadı. Temmuz ayında 99.43 oran yakalayan Güven Endeksi, ağustosta 99.33 ile konumunu korudu. “Fiyatınızın gelecek üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 69’u “Aynı kalacak” dedi. Yüzde 24’lük kesim ise “Azalacak” yanıtını verdi. Fiyatlar konusunda beklentinin düşük olması, Beklenti Endeksi’nin yüzde 0.3’lük azalma yaşanmasına neden oldu.

Ağustos ayında Güven ve Beklenti Endeksi’nde bindebir oranında küçük düşüşler yaşansa da, Faaliyet Endeksi’nin yüzde 2’lik artışı, Beton Endeksi’nin de yükselmesini sağladı. Alt endekslerin tümünü içeren bileşik endeks olan Beton Endeksi, 99.37’den kapattığı temmuz ayının ardından ağustos ayında 99.85’i yakalayarak yükseliş trendi içerisine girdi. Faaliyet endeksi dışındaki endekslerin henüz eşik (100) değerini aşamamış olması, hazır beton sektöründeki gelişmelerin henüz istenilen düzeye ulaşmadığını da gösteriyor.