Ana Menü

Evrenol Architects tasarımı Nidapark Küçükyalı, "yüksek nitelikli bir yaşam" vadediyor

Mehpare Evrenol, Burak Karaca ve Tamer Tunbiş ortaklığındaki Evrenol Architects, İstanbul’un Maltepe ilçesinin Küçükyalı mahallesinde konumlanan Nidapark Küçükyalı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, kullanıcılarına birçok farklı işlevi geniş sosyal alanlar ve nitelikli bir peyzaj çalışması ile sunuyor.

Ele aldığı projeleri geniş ölçekten ince detayına kadar konusunda uzman kadrosu ile değerlendiren Evrenol Architects, 2016’da başlayıp halen devam eden, Maltepe ilçesinin Küçükyalı Mahallesi’nde 68 bin 785,89 metrekarelik bir araziye konumlanan Nidapark Küçükyalı projesi kapsamında ofis, konut ve ticaret işlevlerini karşılayan bir kentsel tasarım sunuyor. Dört adet ofis, yedi adet ticaret, 10 adet konut olmak üzere 21 bloktan oluşan proje, işlevler arası mekanı kullanım kararları ile kullanıcılarına zengin çeşitlilikte gündelik hayat sunarken, modern teknoloji ile donatılmış altyapısı ve estetik değerleriyle yakın çevresi için bir çekim alanı oluşturma potansiyelini koruyor.

 

İhtiyaç alanına göre kurgulanan arazi kullanımı

Nidapark Küçükyalı Kentsel Tasarım projesinin arazi yerleşiminde ana kurgu olarak ticaret fonksiyonu, bir kamusal alan olacak şekilde ele alındı ve ofislerle özel konut yerleşimleri arasında bir “eşik / sosyal ihtiyaç alanı” olarak tanımlandı. Bunu sağlamak amacıyla A, B ve C olarak ayrılan parseller arasında kesintisiz yaya bağlantıları sağlandı, ticaret birimleri, parseller içinde ayırıcı/birleştirici bölgeler yaratacak şekilde konumlandırıldı.

B ve C parsellerini ayıran ve E - 5 Karayolu’nu, aşağısında bulunan mevcut yerleşim alanlarına bağlayan ulaşım aksı, yola cepheli mağazalar ve bunlara eklenen çekim merkezi niteliğindeki meydanlarla işlevlendirildi. Tüm parsellerde ofis kuleleri E - 5’e yakın olan bölgeye yerleştirildi, birbirlerine yaya geçişi sağlanmış ve binalar kendilerine ait özel araç girişleri ile sınırlandırıldı. A ve B parselindeki konut blokları kendi özel sosyal alanları ve peyzaj elemanları ile çevrelenmiş güvenlikli site girişlerine sahipken, yine B parselde ve C parselde yer alan tekil “Kent Kuleler”e doğrudan ticaret aksı/meydan üzerinden erişim mümkün kılındı. Arazide ibadet alanı, okul, yeşil alan/çocuk parkı ve Belediye Hizmet Binası olmak üzere tüm parsellere hizmet verecek destek fonksiyonları imar planı kararları çerçevesinde konumlandırıldı.

 

Kamusal alan olarak rağbet gören ticaret alanları

Mehpare Evrenol, Burak Karaca ve Tamer Tunbiş ortaklığındaki Evrenol Architects tarafından tasarlanan Nidapark Küçükyalı’nın konum olarak bölge için davetkar olması hedeflenmiş. Mimarlar, arazinin bu sayede gece ve gündüz kullanımı ile her daim canlı kalabileceğini öngördüler ve kamuya açık kullanıma sahip ticaret alanları için üç tür yapılaşma kararı aldılar. B ve C parseli ayıran ulaşım aksı üzerinde yola cepheli mağazalar; bu aks üzerinde meydanı oluşturan tek ve 2 katlı ticaret birimleri; Kartal-Kadıköy metro hattının Küçükyalı istasyon kotunda ve üstündeki ofis meydanı ile ilişkili ticaret birimleri. Tüm servis girişleri, ana yaya aksını zedelemeyecek şekilde C parselinin yan girişinden, alt bodrum otopark katından sağlanan ticaret birimleri, çatıları konut yerleşimlerine peyzaj ve sosyal alan oluşturacak şekilde yeşil ya da havuz alanı olarak değerlendirildi.

E - 5’e yakın üst bölgede ofisler konumlandırılırken, ticaret bölgesi doğrudan ilişkili olacak biçimde meydanlaştı. Her birinde yaşam alternatifi sunan, sosyal donatı ve peyzaj alanlarıyla biçimlendi, manzaradan maksimum verim alacak şekilde konumlanan konut yerleşim alanlarına uzanan ulaşım aksına, yol üstü ticaret birimleri planlandı.

Proje ikonu, prestijlli ofis kuleleri

E5 ile erişimin kolaylığı ve kentle ilişkisi düşünüldüğünde prestijli birer ikon olmaları öngörüsüyle tasarlanan ofis kuleleri, parsellerin üst bölgesinde konumlandırıldı. Metro ile kentsel meydan oluşturacak şekilde bağlantırıldı. B parselinde bulunan ofis kulelerini tasarlarken ihtiyaç programını maksimum verimlilikte sağlamaya özen gösterdiğini belirten Evrenol Architects ortakları, servis alanlarını, peyzaj ve kamu kullanımına açık alanları zedelemeyecek şekilde planlaadıklarını, A ve C parseldeki ofis kuleleri ile doğrudan peyzaj üstü yaya köprüleriyle bağlantı sağladıklarını söylediler. 

Yüksek nitelikli yaşam vadeden konutlar

A parseldeki konut bloklarında 296, B parseldeki kent kulesi haricindeki konut bloklarında 328 ve B ve C parsellerdeki kent kulelerinde toplamda 536 adet konut bağımsız bölümü tasarlayan Evrenol Architects, maksimum sayıda konutun deniz manzarası görmesine önem verdi ve blokların kat yüksekliklerini birbirini kapatmayacak şekilde çeşitlendirdi. Farklı tip ünite dağılımları ile zengin bir çeşitlilik sunan konutların “yüksek nitelikli” olacak şekilde tasarlanmasını sağlayan Evrenol Architects, bu bağlamda site yönetiminin profesyonel işletmesiyle her parseldeki konutlara kapsamlı sosyal hizmetler verilmesini sağladı. Konut parselleri kendi iç yönetimlerine sahip olmakla birlikte tüm parseller aynı zamanda “toplu yapı yönetimi” mantığı ile birleştirilip işletileceğinden Evrenol Architects bu hizmetlerin kesintisiz olması adına projede parseller arası yer üstü yaya köprüleri ile yer altı bağlantı katları düzenledi.

A ve B parsellerinde yay formu oluşturacak şekilde bağlantılanan konut bloklarına zemin kotunda özel bir “iç avlu” yaratan Evrenol Architects, bu sayede kullanıcılarına sosyalleşebildikleri, yeşil alandan ve su öğesinden faydalanabildikleri bir iç yaşam sundu. Bu yapılanmanın tersine B parseldeki “Kent Kule”, ticaret aksı ve meydanı sayesinde kentle doğrudan ilişki kurarken, benzer şekilde C parseldeki farklı yüksekliğe sahip konut blok birlikteliği, ticaret meydanı ve kent parkı ile kurduğu doğrudan ilişki ile kente bütünleşti. Sosyal fonksiyonları yaya geçişleri ile bağlayan Evrenol Architects, bu bağlantıyı, parsellerin terk alanları olan ve proje master plan tasarımında kıymetli bir girdi olarak ele aldıkları yeşil alanlar ile besledi. Korunan yeşil alanlar ile kent hayatı zenginleşirken, özel konut alanlarının mahremiyeti de güçlendirildi. Her bir parselde bulunan bölümleri de son modern teknolojiyle donatılmış sosyal tesisler, havuz, yeşil alan ve yeterli sayıda otopark ile tamamlayan Evrenol Architects ortakları, kullanıcısına kaliteli yaşam sunan bir yaşam merkezinin tasarımına imza attı.