Ana Menü

Emlak Bankası yeniden açıldı

'Emlak Bankası', Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla bankacılık sektörüne geri döndü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi. Bankanın faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hüseyin SÖNMEZ

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı incelemeler sonunda onay aldı ve faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurulun 8262 sayılı ve 26 Şubat 2019 tarihli kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verildi. İnşaat sektörünün aktörleri konuyu DÜNYA İnşaat Dergisi’ne değerlendirdiler.

 

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin:

“Sektörümüze güç katacak isabetli bir adım”

“T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Geleneksel fonlama ve fon toplama modellerinin ötesine geçecek yapılar üzerine modelleme çalışmaları yapıldığını belirterek, sektörde yepyeni uygulamaların hayata geçeceğinin sinyalini vermişti. 18 yıl sonra katılım bankası olarak yapılandırılarak yeniden faaliyete geçen Türkiye Emlak Katılım Bankası; sukuk ihraç edecek, gayrimenkuller satın alacak, kamu gayrimenkullerini bünyesinde toplayacak ve bunların üzerinden enstrümanlar üreterek finansman sağlamaya çalışacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın sektöre özgü çözümler üretebilecek bir yapıya dönüştürülmesi, sektörün büyümesi için gerekli bir adımdır. Özellikle yurt dışında örneği olan ipotek sistemleri ile menkul kıymetleştirme yapabilecek ve düşük gelir sahiplerine uzun vadeli düşük faizli kredi sağlayabilecek bir altyapının oluşturulması çok önemli. Ülkemizde finansal anlamda eksikliklerinin giderilmesiyle, çok daha başarılı ve katma değerli çalışmalar yapılacağı ortada. Gayrimenkul sektöründe, sermaye piyasaları ve finansman çeşitliliğine ağırlık verilmeli. Kısıtlı kaynakları verimli değerlendirmek için finansman enstrümanlarını artırmak, sistemi derinleştirmek gerektiğine inanıyoruz.”

 

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas:

“Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu”

“KONUTDER olarak Emlak Bankası’nın yeniden faaliyete geçmesini çok önemsiyoruz, hükümetimize bu önemli adım için teşekkür ediyoruz. Sektörün dinamiklerini bilen bir ihtisas bankasının olması gerektiğin düşünüyoruz. Tek bir alanda uzman bir bankanın olması sektörün dinamiklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Uzman kadro sektörel gelişmeleri daha iyi değerlendirme imkanına sahip olacaktır. Ayrıca katılım bankası olarak da faaliyet göstermesini çok doğru buluyoruz. Devam eden projelerin ve sektörümüzün finansman temininde önemli rol oynamasını bekliyoruz.”

 

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

"Sektöre nefes aldıracak"

“Uzun süredir Emlak Bankası’nın devreye alınması gerektiğine vurgu yapıyorum. Sebebi, hakediş ve yeterlilikleri yüksek markaların çeşitli finansal argümanlara daha hızlı ulaşmasını sağlamak ve tüketiciye sunulan ürünlerin finansal maliyetlerini minimize etmek. ‘Emlak Katılım Bankası AŞ’ olarak devreye alınan bankanın hem sektörümüz hem de ülkemiz için sevindirici bir haber olduğunu vurgulamak isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vizyonu çerçevesinde hızla devreye alınan bankanın, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün şehirlerimizde sağlam, planlı yapılaşmanın önünü açacağını düşünüyorum. Yeni kurulan bankanın gayrimenkul sektörüne her türlü nakdi ve gayrinakdi finansman sağlayabilecek yeterlilikte olması, piyasa yapıcılığı rolünü üstlenecek olması bu anlamda önemli. Bu, sektörde yeterlilik sahibi markaların ayrışmasını da sağlayacaktır. Öte yandan sektörün üzerindeki finansman yükü hafifletilir ise odaklanılacak yabancıya konut satışı ile ihracatımıza yapılacak katkının artırılacağı, ülkemizin konut satışında da uzun yıllar birinci olmaya devam edeceği aşikar.”

 

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:

“Deprem tehlikesine karşı riskli binaların güçlendirilmesini hızlandıracak”

“18 yıl aradan sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın faaliyet izni alması sadece sektörümüz için değil, ülkemiz için de önem teşkil ediyor. Öncelikle deprem tehlikesine karşı riskli yapıların güçlendirilmesi, ada ve mahalle bazında kentsel alanların dönüştürülmesi için yerel yönetimlere yönelik projelerin finasmanına yeni yöntemler üreteceğini umuyoruz. Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da vurguladığı üzere yılda 300 bin konutun dönüşmesi hedefleniyor. Burada hem konut geliştiricilerin hem de tüketicilerin finansmana ulaşımının kolaylaşması, finansmanın çeşitlenmesi işlerin daha da hızlı yürütülmesi adına önemli. Yeni kurulan bankanın özellikle gayrimenkul sektörüne her türlü nakdi ve gayrinakdi finansman sağlayabilecek yeterlilikte olması, Hazine Müsteşarlığı ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında piyasa yapıcılığı üstlenebiliyor olması kıymetli. Bu, sektörde yeterlilik sahibi markaların ayrışmasını, sektörün daha da güçlü hale getirilmesini sağlayacaktır.”

 

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu:

“Emlak Bankası mevcut stokları eritecek”

“18 yıl aradan sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın faaliyet izni alması sadece sektörümüz için değil, ülkemiz için de önem teşkil ediyor. Emlak Katılım Bankası’nın konumu, hem konut geliştiricilerin hem de tüketicilerin finansmana ulaşımının kolaylaşması, finansmanın çeşitlenmesi işlerin daha da hızlı yürütülmesi adına önem arz ediyor. Konut kredi faiz oranıyla ilgili Emlak Bankası’nın piyasa şartlarından çok daha uygun rakamlarla konut kredisi imkanı sunmasını bekliyoruz. Sunulacak bu faiz oranları sektörümüz adına çok faydalı olacaktır. Emlak Katılım Bankası’nın sağlayacağı imkanlar ile birlikte mevcut bulunan daire stoklarının eriyeceğine inanıyoruz.”

 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:

“İnşaat malzemesi sanayisinin finansal açıdan güçlenmesi ve büyümesine katkı sağlayacak”

Faaliyete geçen katılım bankası, inşaat malzemesi sektörünün planlı gelişimi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için önemli bir adımdır. Faaliyet amaçları arasında inşaat malzemelerini ülkemizde üreten sanayiciye ve inşaat sektörüne destek sağlamanın yer aldığı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın, inşaat malzemesi sanayisinin güçlenmesi, büyümesi ve gelişimine önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Özellikle akıllı şehir ve akıllı bina üretiminde inşaat malzemesi sanayisi daha da önem kazandı. İnşaat malzemelerinin kalitesi dünya çapında kendini ispatlamış durumda. İthal malların neredeyse tümü Türkiye'de eksiksiz üretiliyor. Sadece yüksek teknolojili ürünler, yani üretilirken içine akıl katılan malzemeler Türkiye'de yeni yapılmaya başlandı. İnşaat malzemelerinde akıllı teknolojilerin kullanıldığı alanlarda ciddi yatırım fırsatları bulunuyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın finansal katkıları ile bu alanda yatırım yapanların, milli ekonomi adına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca banka tarafından, binaların ‘yenilenmesi- güçlendirilmesi’ için konut sahiplerini destekleyecek kampanyaların hayata geçirilmesi de, kentsel ve endüstriyel yenileme çalışmalarını hareketlendirecek ve inşaat sektörüne canlılık kazandıracaktır.”