Ana Menü

Doğal taş endüstrisine ivme kazandırıyor

Dünyanın en büyük kuvars yüzey üreticilerinden Cosentino, hayata geçirdiği ‘Cosentino Doğal Taş Taahhüdü’ projesi ile tedarik zincirinin işçi ve insan hakları standartlarına saygılı çalışmasını ve geliştirilmesini hedefliyor.

Cosentino, ürünlerindeki tasarım ve teknolojik performansa olduğu kadar sürdürülebilir çevre yaklaşımlarıyla hayata geçirdiği çalışmalara devam ediyor. Bu yaklaşımlarına göre Cosentino, doğal taş tedarik zincirini doğanın ve çalışanların faydasına olacak şekilde iyileştirmek için doğal taş üreticilerinin ocaklarında ve üretim tesislerinde çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen kuruluş The Forest Trust’ın (TFT) ‘Sorumlu Taş Programı’na dahil oldu. Bu programa göre, Cosentino doğaya saygı ilkelerine birinci seviyeden uyumlu olduğunu kanıtladı. Bu programla, Cosentino tedarik zincirinin işçi ve insan hakları standartlarına saygılı çalışmasını ve geliştirilmesini hedefliyor.

 

“Önceliğimiz insan hakları ve çevreye saygı”

Cosentino Türkiye Ülke Direktörü Alper Şensan, sürdürülebilir sorumluluk yaklaşımlarıyla ilgili olarak, “Cosentino Grup olarak en önemli önceliğimiz, ürünlerimizde kullanılan ham maddelerin yüksek kalite standartlarına sahip olmalarının yanında, çevreye ve insan haklarına saygılı biçimde çıkarılmaları. Cosentino bu amaçla 2016 yılında, doğal taş çıkarma ve üretiminin çevreye saygılı biçimde yapılmasının yanı sıra ocaklarda ve doğal taş üretim tesislerinde çalışanların hayat standartlarının yükseltilmesini destekleyen ‘Cosentino Doğal Taş Taahhüdü’ projesini hayata geçirdi. ‘Cosentino Doğal Taş Taahhüdü’ projemizin temel hedefi, özel sektördeki şirketlerin tedarik zincirlerini doğanın ve insanların faydasına olacak şekilde değiştirmelerine teşvik edici olmak’" dedi. 

“Cosentino çevreyle birinci seviyede uyumlu”

Bu kapsamda uygulanan ilkeler hakkında bilgi veren Şensan, şöyle söyledi: “Bu ilkelere göre çocuk işçi çalıştırılmaz. Zorla veya ipotek karşılığı kimse çalıştırılmaz. İşe alım sürecinin tümünde etik kriterler geçerlidir. İşçilerin sağlıkları ve iş güvenlikleri korunur. Tüm işçiler iş sözleşmesiyle çalıştırılır. Ücretlerde ulusal düzenlemelere ve meslek grupları için belirlenen asgari ücretlere uyulur. Çalışma saatleri aşırı uzun olamaz ve bu konudaki yasal zorunluluklara uyulur. İş gücü dahilindeki farklılıklar saygıyla karşılanır. Suistimallere kesinlikle tolerans gösterilmez. Tüm çalışanlar hukuki desteğe ulaşabilir. İşçiler için sağlanan tüm barınma olanakları güvenlik ve temizlik standartlarına uygundur. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme ilkelerine uyulur. Ne mutlu ki bize TFT’nin taş çıkarma alanları ile ilgili ilkeleri ile Cosentino’nun birinci seviyede uyumlu olduğunu kanıtladık” dedi.