Ana Menü

Daha güvenli ve daha hızlı tahliye - Tahliye rotalarının güvenliğini geliştirme

Kamu binaları, ticari binalar ve hastaneler de güvenliği sağlamak, dünya genelindeki çok sayıda trajik olayların bir sonucu olarak, en büyük öncelik haline geldi.

Kamu binaları, ticari binalar ve hastaneler de güvenliği sağlamak, dünya genelindeki çok sayıda trajik olayların bir sonucu olarak, en büyük öncelik haline geldi. Kamu güvenliği konusundaki bu farkındalık; sorunları önleme, tehlikeyi sezme ve acil durum esnasında alarm verme ve tahliyeyi başlatmanın altını çizerek, bina yöneticilerini güvenlik stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorladı.

Bununla birlikte, sadece uygun planlama yapmak yeterli değil. Önemli olan planlama aşamalarında uzun vadede işe yarayacak tedbirleri hayata geçirmektir. Örneğin, tahliye planlaması büyük binalar için çok önemlidir. Çünkü bu binalar yangın, terör saldırıları, sivil kargaşa, büyük suç veya ağır hava şartları gibi potansiyel tehlikelere karşı savunmasızdır.

Dünya genelinde öne çıkan olaylara dair çalışmalar ve acil durum esnasında kalabalık grupların davranışlarını irdeleyen akademik araştırmalar, panik anında tıkanıklığın ortaya çıktığını, güvenli çıkış yerlerinin tespitinin zorlaştığını ve bu nedenle de tahliye sürecinin aksadığını ortaya koyar.

Bina sahipleri ve yöneticileri, hızla değişmekte olan koşullar altında en hızlı ve güvenli çıkışı nasıl garanti edebilirler?

Gerçek zamanlı olarak ortam içerisindeki hareketlere göre değişme kabiliyetine sahip olan adaptif tahliye teknolojisini hayata geçirerek bunu yapmak mümkündür. Şu anda, pek çok binada, geleneksel statik acil durum çıkış işaretleri temel yönlendirme araçları olarak kullanılıyor. Bununla birlikte, acil durum esnasında, önceden belirlenmiş rotaların kullanılması, tehdidin ortaya çıktığı yer veya doğası gereği, mümkün olmayabilir. Adaptif tahliye teknolojisi, yön gösterme işaretleri ile daha büyük esneklik sağlar ve bu işaretler gösterilen yönleri mevcut tehdide göre değiştirerek binada bulunanları en güvenli ve en hızlı çıkışa yönlendirmek üzere aydınlatır.