Ana Menü

CEPHEDER‘den "Cephe tasarımında farklılaşmanın alfabesi”

Cephe sektöründe güç birliği edinmeyi ilke edinen Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER), ITE Turkiye ve YEM Fuar Exhibitions iş birliğiyle "Cephe tasarımında farklılaşmanın alfabesi” konulu oturum düzenledi.

Güvenli, kaliteli, estetik cephelerin, şehir siluetine uygun yapılanmasında yol haritasının belirlenmesinde söz sahibi olmak hedeflerine odaklanan Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER), Yapı Fuarı-Turkey Build İstanbul Fuarı'nda oturum düzenledi. ITE Turkiye ve YEM Fuar Exhibitions iş birliğiyle gerçekleşen oturumda, Eko RE’den H. Serhan Süzer, Tago Mimarlık’tan Emre Kurbak, Schneider Electric’ten Eren Akalın oturumcu olarak katıldılar.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu “Bildiğiniz gibi ortam kalitesi;  fonksiyonellik ve estetik  eşliğinde, çevreye duyarlılık ve  genel uyum, insan ve  malzeme kalitesi gibi unsurlar içeren bir değer. Ne zaman kapıyı açıp dışarı çıksak veya pencereden baksak gördüklerimiz aslında topluluğumuzun geldiği noktadır veya toplumun seviyesinin bir göstergesidir. Gördüklerimiz temiz sağlıklı huzurlu bir ortamsa  güne mutlu başlarız. Çok genç bir kuruluş olan CEPHEDER binamızdan başlayıp sokağımıza ve şehrimize kaliteli bir ortamın hazırlayıcısı ve  kalitesinin yükseltilmesi konusunda hizmet vermeye çalışıyor. Bu amaçla mimarların ve bütünleşik disiplinlerin koordine olarak çalışmasına destek veriyor. Öncelikle cephe malzeme üreticileri, uygulayıcı, satış ve pazarlama yapanları, müteahhitleri ve ilgili tüm teknik kişileri ve en sonunda tüketiciyi bilinçlendirmeye emek harcıyor” dedi.

Eko RE’de H. Serhan Süzer, günümüzün hızla artan enerji talebinin insanları giderek daha çok ve farklı enerji kaynağı bulmaya ittiğini belirterek, şunları söyledi: “Mevcut durumda maalesef dünya bu yoğun enerji talebini karşılayabilmek için fosil yakıtlara bel bağlıyor. Ancak insanlığın bir geleceği olabilmesi için bu artan talebin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması çok önemli hale geliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde hızla artan verimlilik, düşen maliyetler, yapım ve işletim kolaylığı gibi unsurlar düşünüldüğünde en çok gelecek vaat edeni güneş enerjisi. Bu kapsamda Eko RE’nin en büyük amacı ülkemizde yüzde 100 yerli üretilecek olan panel fabrikasını kurarak ve sürekli gelişen teknolojileri takip ederek insanlığın fosil yakıtlara olan bağımlılığını bitirerek yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmaktır.”

Schneider Electric’ten Eren Akalın da, dünyadaki güncel trendler, nesnelerin interneti (IoT) ve birbirleriyle haberleşen cihazların binalardaki önemi,  Schneider Electric’in binalardaki enerji verimliliğini ve konforu, bina otomasyonu teknolojilerini kullanarak nasıl üst seviyeye çıkartılabileceğini konusunda görüşlerini dile getirdi.

Tago Mimarlık’tan Emre Kurbak ise, "Bir iletişim aracı olarak cephe" başlıklı konuşmasında cephenin geçmişten gelen kendisini ifade edebilme yeteneği, cephe tasarımla kazandırılabilen bir kavram mıdır yoksa işlevin bir sonucu mudur? Geleneksel ve kültürel temalardan başlanarak yapıların kişiler ve birbirleri ile olan ilişkilerini tanımlamaya çalışmak, bunu yaparken de cephenin günümüzde başkalaşan mimari rollerine ve görsel iletişimde yeni kullanım alanları ele aldı.