Ana Menü

Aldağ AŞ klima santrallerinin TB1 başarısı Eurovent tarafından belgelendi

İklimlendirme sektörünün en fazla kabul gören sertifikasyon kuruluşu Eurovent’in, klima santrallerinin mekanik performasını değerlendirirken referans aldığı EN 1886 standardına göre gerçekleştirilen testler sonucu Aldağ AŞ Klima Santralleri, büyük bir başarıyı yansıtan karneye sahip oldu.

İklimlendirme sektörünün en fazla kabul gören sertifikasyon kuruluşu Eurovent’in, klima santrallerinin mekanik performasını değerlendirirken referans aldığı EN 1886 standardına göre gerçekleştirilen testler sonucu Aldağ AŞ Klima Santralleri, büyük bir başarıyı yansıtan karneye sahip oldu. EN 1886 standardında sınıflandırması yapılan değerler ise şöyle: Isı köprüsü (Tb), ısıl iletkenlik (T), gövde hava kaçağı (L), filtre bypass kaçağı (F), gövde mekanik dayanımı (D) ve akustik. 

Isı köprüsüzlük: Tb1

Yazın ve kışın santral içinden geçen havayla dış ortam arasındaki farkın yüksek olduğu bölgelerde çalışan klima santralleri, büyük risk altında. Bu tip uygulamalarda kullanılan klima santrallerinin iç ve dış ortamla temas halinde olan yüzeyleri birbirinden ayrılmazsa, istenmeyen yoğuşma ve bunun neticesinde korozyon oluşuyor. Tb sınıfı, klima santrallerinin içi ve dışının ne kadar iyi izole edildiği ve ısı köprüsü oluşturacak noktaların ne kadar iyi bir şekilde birbirinden ayrıldığını ifade ediyor. Yine bu testler de 20K sıcaklık farkı altında, cihazın tüm yüzey sıcaklıklarının noktasal olarak ölçülmesiyle belirleniyor. Cihaz üzerinde kullanılan vidaların, iç ortamdaki bileşenlerle teması, bu değeri yukarıya çekerek daha olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Ayrıca hem iç hem de dış ortamla doğrudan temas halinde bulunan köşe parçaları ya da profiller de bu değeri olumsuz yönde etkiliyor. Aldağ AŞ, yeni nesil klima santralleri; özel tasarımlı ısı köprüsüz panel yapısıyla ve patentli vida saklama haznesiyle 0,8 değeriyle, Tb1 sınıfında yer alıyor. 

Isı geçirgenlik: T2

Klima santralleri belirli sıcaklık farkları altında çalışıyor. Kışın dış ortam soğukken iç ortamdan ısıtılmış, yani enerji yüklenmiş hava geçerken, yazın tam tersi bir durum söz konusu. T sınıfı, klima santrallerinin birim yüzey alanından meydana gelen ısı kaçağını temsil ediyor. Bu testler cihaz içi ve dışı arasında 20K sıcaklık farkı altında yapılıyor. Testler sonucunda cihazlar T1 en iyi olmak üzere, T1 ve T5 aralığında sınıflandırılıyor. Bu sınıf, panellerde kullanılan yalıtım malzemesi ile doğrudan ilintili olduğu belirtiliyor. T2 sınıfı 50-60 milimetre kaya yünü izolasyonla ulaşılabilecek en iyi sınıf olduğu ifade ediliyor. Aldağ yeni nesil klima santralleri 60 milimetre kaya yünü izolasyonuyla 0,8 W/mK değeriyle T2 sınıfında yer alıyor. 

Gövde hava kaçağı: L1

Klima santralleri belirli basınç farkları altında çalışıyor. Fanlar basınç farkı yaratarak hava hareketi sağlıyor ve bunun için enerji harcıyor. Klima santrallerinde hava kaçaklarının engellenmesi, enerji harcayarak elde edilen koşullandırılmış havanın kayıpsız bir şekilde aktarılması açısından önem taşıyor. L sınıfı, +700 Pa ve -400 Pa basınç altında, birim yüzey alanından meydana gelen hava kaçağını sınıflandırıyor. Cihaz vida ve kapı bağlantıları, bu sınıf için büyük önem taşıyor. Aldağ klima santralleri L1 değerini sağlayarak bu sınıf için en üstün performansta olduğunu kanıtladı. 

Filtre bypass kaçağı: F9

Havanın bir mahalde kullanılması için sadece entalpik olarak şartlandırılması yeterli olmuyor. Hava, bünyesinde barındırdığı partiküllerden arındırıldıktan sonra mahallere yollanıyor. Fakat sadece filtre sınıfı, filtrasyon için yeterli değil. Filtre ve çerçevesi birlikte değerlendirilmeli. F sınıfı, filtre çerçevesinin sızdırmazlığı inceliyor. Klima santralleri içerisinde kullanılan en verimli filtreler F9 sınıfı olduğu için bu değer F9 sınıfına kadar değerlendiriliyor. Aldağ özel dizayn filtre bağlantılarıyla F9 sınıfını sağlayarak tüm hijyenik uygulamalarda rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Gövde mekanik dayanımı: D1

Klima santralleri belirli basınçlar altında çalışıyor. Bu cihazların basınç altında ne kadar gövde sehimi yaptığı ve kalıcı deformasyona maruz kalıp kalmadığı, cihazın sızdırmazlığını değişmeden çalışma sürekliliği anlamında büyük önem taşıyor. D sınıfı +1000Pa ve -1000Pa basınç altında ne kadarlık bir sehim oluşturduğunu esas alarak sınıflandırıyor. Aldağ klima santralleri çelik profilli sağlam yapısıyla D1 sınıfında yer alıyor. Bu, Aldağ Klima Santralleri’nin dayanıklılık iddiasını kanıtlıyor. Aldağ AŞ; Ar-Ge Grubu, enerji verimli, çevre dostu, yüksek katma değerli teknolojiler geliştirerek sürekli bir adım önde olmaya devam ediyor.